Deutsch
English
Français
logo

Stichting Geen Grens

Waar een wil is, is geen grens

Wat willen wij? De Stichting wil alle vormen van contact en samenwerking in de grensregio Limburg/België/Duitsland bevorderen. De Stichting Geen Grens is voortgekomen uit de burgerinitiatiefgroep Waar een wil is, is geen grens.

Waarom? Europese samenwerking speelt zich niet alleen af tussen de hoofdsteden, maar ook in de regio's langs de landsgrenzen. Daar wonen de burgers die dagelijks de grens oversteken om in de buurlanden te gaan werken, recreëren of studeren. De grenzen zijn open, maar er liggen nog vele drempels.

Download onze flyer

Brede ambities GS Limburg: grensoverschrijdend verbinden

Wat de provincie concreet kan doen voor de internationalisering

Prov.Limburg en Geen Grens

Stichting Geen Grens heeft met belangstelling kennisgenomen van de provinciale nota ’Vernieuwend Verbinden over grenzen heen’ (28 april 2020). Het ontbreekt het bestuur van Nederlands Limburg niet aan ambities. Positief is ook het belang dat de provincie toekent aan het onderhouden van goede contacten met alle betrokkenen. Geen Grens is tevreden over het feit dat het centrale thema van de nota gericht is op het scheppen van verbindingen tussen mensen en organisaties over grenzen heen.

Voor de realisatie van de provinciale ambities heeft de Stichting Geen Grens een aantal concrete suggesties:

  • Substantieel beter grensoverschrijdend openbaar vervoer
  • Meer cultuursamenwerking (museumkaart, culturele hoofdstad, agenda)
  • Euregionaler onderwijs, van basisschool tot universiteit
  • Faciliteiten voor grenswerkers, ook de tijdelijke
Reactie van Stichting Geen Grens op Nota Internationalisering van GS Limburg NL

Limburg & Limburg

ANV: Corona als stresstest voor de inter-Limburgse samenwerking

ANV-logo

Door de pandemie-maatregelen veranderde de grens tussen Nederlands en Belgisch Limburg kortstondig in een ijzeren gordijn. Het Algemeen Nederlands Verbond vindt vier verklaringen waarom dat alles zo moeizaam verliep, en vraagt zich af: Hoe kan het beter?

Limburgers (ont)kennen hun grenzen

Visie Stichting Geen Grens: vliegveld weg, minder Engelse les

De grenzen tussen Nederland, Duitsland en België bestaan, al dachten we dat ze waren verdwenen. Het coronavirus drukt Limburg met de neus op de feiten: potdichte grenzen rondom Zuid-Limburg. Normale contacten met de andere kant liggen nagenoeg stil.

De regeringen namen halsoverkop sociaal-economische maatregelen, effectief tot aan de grens, maar geen centimeter verder. Grensregio’s en met name Zuid-Limburg hebben ervaren hoe kwetsbaar hun interessante ligging is; de grenswerkers ervaren het aan den lijve.

Reden te meer voor de Stichting Geen Grens om juist nu haar visie op het samenleven in de Euregio Maas-Rijn naar buiten te brengen. Onder de titel "Limburgers (ont)kennen hun grenzen" worden heilige huisjes niet ontzien. Zo kunnen de provinciale miljoenen voor de Luchthaven Maastricht-Aachen beter besteed worden aan effectiever, duurzamer OV over de grenzen heen.

Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen moeten zich aansluiten bij het initiatief van Genk en Hasselt om Europese Culturele Hoofdstad 2030 te worden. De Euregio is rijk aan culturele activiteiten, met een gretig publiek dat zich door landsgrenzen niet laat weerhouden. Een gezamenlijk streven onder regie van Genk en Hasselt naar uitverkiezing als Culturele Hoofdstad sluit daar perfect bij aan.

Weg met het Engels in Limburg! Wat het onderwijs betreft, pleit Geen Grens ervoor dat leerlingen en studenten hier betere vaardigheden ontwikkelen in alledrie de Euregiotalen Duits, Frans en Nederlands. Veel lesprogramma's denken nog vanuit de Randstad.

En honderd jaar na invoering van het vrouwenkiesrecht vindt Stichting Geen Grens dat EU-burgers eindelijk moeten kunnen stemmen voor provincie en parlement in het buitenland waarin ze langdurig verblijven. Hun bestaande kiesrecht voor (Nederlandse) gemeenteraden is een fopspeen. Uiteraard is ook steun van de regionale media, door een ruimere berichtgeving vanuit de aangrenzende regio's, onontbeerlijk voor het verder ontwikkelen van de Euregio.

Lees hier het hele visiedocument (pdf, 8 pag.).

Oudere berichten: in ons Nieuwsarchief -

Achtergrondfoto: Voeren (Rob Kievit, 2019)