logo

Nieuwsarchief

Een verzameling van oudere nieuwsonderwerpen die op onze homepage hebben gestaan.

Eerder op onze beginpagina:


Europa in beweging - Twee Berlijnse interrailers willen op hun reis Europeanen ontmoeten en Europa aan de tand voelen. Video van ZDF:
(18 mei 2019)

NL-B-D-daily-commute-graphic
Graphic: Maastrichtdebate.eu

En nu de EU-regio's - Het debat met de EU-Spitzenkandidaten in Maastricht trok alle aandacht, maar waar was de regio? De Limburgen en Noordrijn-Westfalen, al eeuwenlang een Europese regio, komen aan bod op 11 mei 2019 in Roermond. Kandidaten voor het EU-parlement treden tegen elkaar in het strijdperk en gaan in discussie met u, de kiezer. Kom op zaterdag 11 mei naar de Roerstad en praat mee. Lees meer: Europa kiest over grenzen. (1 mei 2019)

Bovens in Wittem
(Foto: Prov. Limburg/Klooster Wittem)

Blije gouverneur - NL-Limburgs gouverneur Theo Bovens "sprong een gat in de lucht" toen Noordrijn-Westfalen samenwerking met de Benelux voluit omarmde. Dat zei hij bij de Wittemer Gespräche op 7 november 2018.

In zijn enthousiaste toespraak tot de Deutsch-Niederländische Gesellschaft schetste hij "nut, noodzaak en winst" van samenwerken over de grenzen heen. Lees hier wat Theo Bovens zei. (28 jan. 2019)

Vlag Lim Logo Geen Grens

Provinciaal debat - Stichting Geen Grens nodigt u uit voor een debat: Limburg(ers) over de grens: kansen benutten op zaterdag 19 januari 2019 van 14.00 tot 16.00 uur in Centre Céramique Maastricht. Gratis toegankelijk.

Wat gaan de provinciale lijsttrekkers doen voor de grensoverschrijdende Limburgers? Twee sprekers - een Vlaming en een Duitser - voelen de kandidaten aan de tand. Gespreksleiding: Huub Spoormans. Naar wie gaat uw stem op 20 maart? Programma en "Grenspunten" uit de partijprogramma's (6 jan. 2019)

Grenscorrectie - Sinds 1 januari 2018 ligt de grens tussen België en Nederland weer midden in de Maas. Daarmee kwam een einde aan een onhandige situatie. (3 dec. 2018)

Kanunnik Coenenprijs - De Kanunnik Coenenprijs voor voorvechters van euregionale grensoverschrijdende samenwerking is dit jaar toegekend aan Ger Essers. Volgens de jury van de Maasketen Jan van Eyck is Essers "de belichaming van het Europese ideaal. Hij werkte vele jaren in het onderwijs, daarna als adviseur grensarbeid en was vele jaren adviseur van Europarlementariër Ria Oomen. Hij was en is ook lid van vele grensoverschrijdende verenigingen en stichtingen, waaronder de Deutsch Niederländische Gesellschaft, het Algemeen Nederlands Verbond en de stichting Geen Grens."

De prijs werd Ger Essers, secretaris van de Stichting Geen Grens, op 3 november 2018 uitgereikt in Sittard. (3 nov. 2018)

Internationalisering = Engels? - Twee Limburgse gedeputeerden hebben een beperkte en ietwat simplistische visie op internationalisering, vindt de Stichting Geen Grens. In een opinie-artikel in De Limburger stelden Teunissen en Van den Akker o.a. dat Engelstalig hoger onderwijs absoluut noodzakelijk is om de internationalisering verder te ontwikkelen.

Geen woord van deze provinciebestuurders over hun (en onze) buurtalen Duits en Frans; en geen oog voor de tekortkomingen van het onderwijsproces in een voor de docenten vreemde taal. Stichting Geen Grens heeft haar kritische reactie kenbaar gemaakt aan het provinciebestuur in Maastricht en aan Provinciale Staten, het Limburgs Parlement. (25 oktober 2018)

U en de Europese agenda - 19 oktober 2018: Welke toekomst ziet u voor uzelf en anderen binnen de Europese Unie? Vrijdagmiddagbijeenkomst van 16:00 tot 18:00. Organisatie: Netwerk Democratie en het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met de lokale Jonge Europese Federalisten en Europe Direct Maastricht.
Een EU-dialoog in Centre Céramique, Avenue Céramique 50 in Maastricht. Tijdens deze borrel gaan we met elkaar in gesprek over thema’s zoals veiligheid, immigratie, natuur, welvaart, onderwijs, economie, gezondheidszorg, democratie en Europese samenwerking. Gratis; aanmelden noodzakelijk via deze link of een e-mail aan info@netdem.nl.
Meer informatie: Uitgebreide uitnodiging (pdf). (16 okt. 2018)

Provincie en buitenland - Limburg ligt in het buitenland. Zeven Nederlandse provincies grenzen gedeeltelijk aan een buurland, maar een daarvan, Limburg, is bijna helemaal omsloten door de buurlanden. Dat is een uitdaging aan de politieke partijen die in maart 2019 het vertrouwen van de kiezers gaan vragen in de Provinciale Staten-verkiezingen. Stichting Geen Grens reikt de partijen een groot aantal ideeën, suggesties en wensen aan voor hun verkiezingsprogramma's. Position paper PS 2019 (pdf, 11 pag). (1 oktober 2018)

Wandelen - Recent verscheen de tweede druk van het succesvolle natuurwandelboek Natuur voor elkaar. In het rijk geïllustreerde werk worden 21 wandelingen beschreven in even zovele natuurgebieden in het grenspark Maas-Swalm-Nette.

Van het boek is zowel een Nederlandse versie beschikbaar sowie eine deutsche Version, Natur füreinander. (26 sept. 2018)

Limburgse besturen zien België en Duitsland niet liggen - De pas aangetreden gemeentebesturen in Limburg beseffen wel dat hun gemeente aan het buitenland grenst, maar veel coalities doen daar verder niets mee in hun beleidsplannen. Dat concludeert de Stichting Geen Grens na een vergelijking van de 30 nieuwe Limburgse coalitieakkoorden. De nieuwe coalitie in Maastricht houdt het beste rekening met de landsgrens in de buurt. Maar Limburgse gemeenten als Echt-Susteren en Sittard-Geleen, die zowel aan België als aan Duitsland grenzen, hebben een nieuw bestuur met bedroevend weinig euregionale plannen. Lees het hele rapport, inclusief reacties van gemeenten. (14 augustus 2018)

Leeuwenborg MHRoadstyling
Foto: MHroadstyling

Arcus, Leeuwenborgh en de euregio - Ger Essers schreef een grenseffectrapportage voor de fuserende ROC's Arcus en Leeuwenborgh, die samen verder gaan als LAvenir. Hoe ziet de euregionale toekomst van de nieuwe onderwijsinstelling eruit? (18 juli 2018)


Video: Provincie Limburg

"Het moet van twee kanten komen" - De nieuwe mobiliteitsaanpak van de Provincie Limburg houdt meer dan ooit rekening met het feit dat we in Limburg leven en werken in een grensregio. Vincent Pijnenburg, onderzoeker aan de Fontys Hogeschool in Venlo, houdt zich dagelijks bezig met het thema ‘grenzen’ en dan voornamelijk met de kansen die de grensregio te bieden heeft. Wil je als Limburger alle kansen om je heen benutten, dan moet je over de grenzen heen durven kijken, vindt Vincent. Volgens hem ligt de toekomst van mobiliteit in Limburg over de grens. (9 juli 2018)

Omslag Euregioboek
Foto: Region Aachen

Jong beginnen - De Region Aachen en de Taalunie helpen scholen in de vijf Euregio-partnerregio's om deel te nemen aan het Euregioprofielprogramma. Thema: Het grensland tot leven wekken.

Het regulierie onderwijsprogramma voor basisscholieren en leerlingen van middelbare scholen wordt daartoe aangevuld met extra aandacht voor buurtaalcompetentie, er zijn regelmatige scholierenuitwisselingen met de buurlanden, en een cultureel bewustzijn van de Euregio wordt aangekweekt.

Een beschrijving van het project Euregioprofielscholen vindt u hier (pdf, 17 pag.)
Lesmateriaal - in de drie regionale talen - is gratis verkrijgbaar via www.linguacluster.org. (16 mei 2018)

Drielandenpunt
Foto: radarlimburg.nl

Over de Grens, het aprilnummer van het onlinetijdschrift RadarLimburg staat boordevol tekst, video, audio en foto's over deze "perifere regio, die vooral zichzelf moet redden". Teksten die je aan het denken zetten. Bijvoorbeeld: Wilde zwijnen stoppen niet bij de grens. Eigen zwijn eerst? Vaals en Aken: eigenlijk één stad? Hoe ziet de grens er eigenlijk uit? De grenspalen in beeld. Meer bij RadarLimburg. (3 mei 2018)

Maastricht - Debat Karlspreis 2018 - Hoe ziet de toekomst van Europa eruit? Debatteer mee op 21 april in het Gouvernement in Maastricht. Herman Van Rompuy, oud-President van de Europese Raad, zet de toon met een inleiding.

Het debat op zaterdag 21 april vindt plaats in het kader van de Karlspreis 2018, die op 10 mei wordt uitgereikt aan de Franse president Emmanuel Macron. Aanmelding voor het debat voor 12 april via dit formulier.

Buurtaalles. Foto: YouTube screenshot
Buurtaalles. Foto: YouTube screenshot

Bitte? Quoi? Wat zegt u? - Heeft de Provincie Limburg een rol bij het bevorderen van beter buurtaalonderwijs? De Stichting Geen Grens vindt van wel, en vraagt de provincie om, samen met de scholen, medeverantwoordelijkheid voor het onderwijs in Frans en Duits te nemen. Lees meer: Brief van Stichting Geen Grens aan Gedeputeerde Staten van Limburg.

Elzbieta Bienkowska, foto EU 25 januari 2018 - Maastricht: Europees Commissaris Elżbieta Bieńkovska gaat in dialoog met Europese burgers over 25 jaar Interne Markt. Zie Agenda en activiteiten

Foto: UM/ITEM 26 november 2017 - Wat zijn de gevolgen van het Nederlandse regeerakkoord voor de Limburgse grensgebieden? Instituut ITEM van de Universiteit Maastricht nam de coalitieplannen onder de loep in een Quick scan (pdf)

Grenzweg! Foto: V.Pijnenburg november 2017 - Bij Fontys Crossing Borders verscheen eind 2017 de studie Een toekomstperspectief voor het Grensland, over de grens als kans voor het gebied Niederrhein/Noord- en Midden-Limburg. Bij Fontys te lezen als pdf-bestand.

31 oktober 2017 - Genk-Maasmechelen-Sittard met de bus is logisch. Maar het is één van de grensoverschrijdende verbindingen die maar niet tot stand wil komen. Rover en TreinTramBus trokken aan de bel bij politici in Nederland en België. Lees verder bij OVpro.

28 oktober 2017 - Als Duitser voelde je je rijk met een vuistvol Belgische franken: Bernd Vincken vertelt.

Judith Heesen 20 oktober 2017 - Forensen tussen Aken en Zuid-Limburg laten de trein, huns ondanks, links liggen. Eurekarail sprak met forens Judith Heesen.

12 oktober 2017 - In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland en België - ook in de gemeenten langs de landsgrens. Geen Grens luisterde met (aspirant-)raadsleden naar een scala aan ideeën, aangereikt door ervaringsdeskundigen uit Gelderland, de buurlanden en de Limburgse gemeentebesturen. Een verslag van de bijeenkomst in Centre Céramique. Bevat ook een link naar een .pdf- en een .doc-versie van het verslag.

8 oktober 2017 - De hartslag van Europa was weer te horen in Keulen. Een videoverslag:

27 september 2017 - Het Nuffic hield een conferentie over Buurtaalonderwijs. Een korte impressie:

Op 28 juni 2017 publiceerde der Friedrich zijn nieuwste videoportret van een grens-Europeaan. Praat hij de volgende maand met u?

27 juni 2017 - Acht leden van de burgerinitiatiefgroep bogen zich over het nieuwe boek van Laurens van Nistelrooij over samenwerking tussen regio's in Europa, de Nederlandse (en Belgische) gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de ketting-tegen-Tihange als een manifestatie van de kracht van de regio.

6 mei 2017

Op 28 juni 2017 publiceerde der Friedrich zijn nieuwste videoportret van een grens-Europeaan. Praat hij de volgende maand met u?

27 juni 2017 - Acht leden van de burgerinitiatiefgroep bogen zich over het nieuwe boek van Laurens van Nistelrooij over samenwerking tussen regio's in Europa, de Nederlandse (en Belgische) gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de ketting-tegen-Tihange als een manifestatie van de kracht van de regio.

6 mei 2017

 

Achtergrondfoto: Hasselt (Hans Porochelt, 2010)