logo

Alles over ons

De Stichting Geen Grens is voortgekomen uit de burgerinitiatiefgroep Waar een wil is, is geen grens. Op deze pagina vindt u alle gegevens van deze stichting.

ANBI-gegevens

De Stichting Geen Grens heeft de ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan de Stichting Geen Grens giften van u ontvangen, die u als aftrekpost kunt opvoeren bij de inkomstenbelasting.

In overeenstemming met de desbetreffende voorschriften van de Belastingdienst vermelden wij hier de volgende gegevens over onze organisatie.

Activa
Passiva
Eigen vermogen
Totaal
Logo Euregio Maas-Rijn

Stichting Geen Grens ontvangt steun van de Euregio Maas-Rijn.

 

PRIVACYVERKLARING - Persoonsgegevens die u heeft verstrekt aan Stichting Geen Grens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om u te informeren over activiteiten, publicaties en evenementen in de Euregio Maas-Rijn;
  • om zo nodig contact met u op te nemen over zaken betreffende Stichting Geen Grens;

De gegevens worden door Stichting Geen Grens opgeslagen in haar adressenbestand, maar worden nooit verstrekt aan derden, ook niet tegen betaling. Mocht u willen navragen welke gegevens van u bekend zijn bij ons, of wilt u dat we uw gegevens verwijderen, verbeteren, aanvullen of afschermen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van Stichting Geen Grens, of per post, Sphinxlunet 115, 6221 JK Maastricht. Motiveer daarbij waarom uw persoonsgegevens naar uw mening feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden gebruikt. U krijgt van ons binnen 4 weken een reactie.

COOKIES - De website van Stichting Geen Grens plaatst geen cookies op uw computer c.q. smartphone of tablet.

Achtergrondfoto: Hasselt (Hans Porochelt, 2010)