Deutsch
English
Français
logo

Stichting Geen Grens

Waar een wil is, is geen grens

Wat willen wij? De Stichting wil alle vormen van contact en samenwerking in de grensregio Limburg/België/Duitsland bevorderen. De Stichting Geen Grens is voortgekomen uit de burgerinitiatiefgroep Waar een wil is, is geen grens.

Waarom? Europese samenwerking speelt zich niet alleen af tussen de hoofdsteden, maar ook in de regio's langs de landsgrenzen. Daar wonen de burgers die dagelijks de grens oversteken om in de buurlanden te gaan werken, recreëren of studeren. De grenzen zijn open, maar er liggen nog vele drempels.

Download onze flyer

Grensgemeenten, buit je ligging beter uit

Tien actiepunten voor de gemeentepolitiek

Stemhokjes

Plaatselijke politici kunnen meer voor hun gemeente betekenen als ze beseffen dat die grenst aan Duitsland, Vlaanderen of Wallonië. Buitenlandse buurgemeenten bieden kansen. De gemeentelijke partijen kunnen daarop inspelen, en Stichting Geen Grens heeft tien suggesties hoe ze dat kunnen doen.

Lees of download Aanbevelingen gemeentelijke verkiezingsprogramma's 2022, 5 pagina's pdf.

Beide Limburgen: gedeelde weelde?

NL- en B-Limburg, een perifere tweeling en broeders in marginaliteit

Kaart 2 Limburgen
Hans Erren, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Ger Essers inventariseert de moeizame samenwerking tussen Belgisch en Nederlands Limburg. Wat is er nodig om een nieuwe sociaal-culturele agenda te ontwerpen?

Het hele artikel is hier te lezen en te downloaden (pdf, 9 pag.).

Grenswerkers: gemangeld tussen de wetten van twee landen


Is een grenswerker die te maken heeft met de wetgeving en bureaucratie van twee landen, niet even kwetsbaar als de alleenstaande met een laag en flexibel inkomen, die Nederlandse toeslagen aanvraagt? Die vraag stelt Ger Essers in zijn artikel "Caleidoscoop grenswerkers: Europees kampioenschap bestuurlijk onvermogen?", verschenen in Grensoverschrijdend werken nummer 37.

Het artikel (11 pag.) is hier te lezen als pdf-bestand en te downloaden.

Uitzending gemist? Stemmen vanuit de Grensregio

Ziet politiek Den Haag de grensoverschrijdende kwesties wel?

Logo Studio Europa

Heeft u ons video-debat over "Stemmen vanuit de grensregio" gemist? U kunt de hele uitzending terugkijken op Youtube via de link onderaan dit bericht, of door te klikken op de afbeelding.

Wat zijn belangrijke grensoverschrijdende thema’s en hoe komen deze onderwerpen terug in de verschillende partijprogramma’s? Hoe denken de verschillende partijen over het bestaande beleid op het gebied van grens-overschrijdende samenwerking? Welk beleid is er nodig voor succesvol meertalenonderwijs in de grensregio? En hoe kan het volgende kabinet de hordes voor grensarbeiders verkleinen?

Op donderdag 11 maart dagen we politici van verschillende partijen uit om stelling te nemen in verschillende grensoverschrijdende onderwerpen. In het bijzonder geven de politici hun visie over het bestuurlijke programma van staatssecretaris Raymond Knops (CDA), taalonderwijs in de grensregio, werken en ondernemen aan de grens en grensoverschrijdend openbaar vervoer.

Het online-evenement op de valreep van de Nederlandse verkiezingen werd georganiseerd door Stichting Geen Grens en Studio Europa Maastricht.

Gemist? Herbekijk de livestream op Youtube via de volgende link (1u32): https://youtu.be/EtmDwrL0bPQ

Afgestudeerd in de Euregio, en dan wegwezen?

Universiteit Maastricht onderzocht beweegredenen

Fresh graduate/ Photo: Paral_lax
Photo: paral_lax @flickr CC

Na het behalen van een diploma in het hoger onderwijs trekken veel afgestudeerden weg uit de Euregio. De Maastrichtse universiteit - met name de School of Business and Economics, de Graduate School of Governance/UNU-MERIT - onderzocht waarom hoog opgeleiden vertrekken.

Belangrijke factoren blijken te zijn de kwaliteit van leven in de regio, de mate van openheid, en loopbaanperspectieven in de euregio. Maar ook sociale factoren zoals de reisafstand tot een partner, familie en vrienden spelen een rol.

Het hele (Engelstalige) wetenschappelijke artikel is hier online te lezen en hier te vinden als .pdf-document.

Bus van Hasselt naar Sittard-Geleen

Studie TU Delft ziet kansen voor directe OV-lijn

De stedelijke gebieden van Hasselt en Sittard-Geleen hebben voordeel bij een rechtstreekse OV-verbinding. Dat stellen onderzoekers van de TU Delft in een case study naar grensoverschrijdend openbaar vervoer. Wanneer de tijdrovende omweg over Maastricht vervalt, ontstaat er voldoende passagiersaanbod voor een hoogwaardige busverbinding. Daardoor kunnen er tussen Hasselt en Sittard-Geleen positieve agglomeratie-effecten ontstaan. In de studie is rekening gehouden met een mogelijke realisatie van het Spartacus-project, waarbij de buslijn opgewaardeerd kan worden tot een tramverbinding.

Going cross-border; Case study: Public transport in the Sittard-Geleen-Hasselt Region is hier te lezen en te downloaden.

De landsgrenzen in de verkiezingsprogramma's

Inventarisatie partijstandpunten in grenszaken

Foto stemhokjes

De schrijvers van de partijprogramma's voor de Kamerverkiezingen van maart 2021 beseffen steeds beter dat Nederland een grens van 1027 kilometer heeft met de buurlanden. Voor de inwoners van zeven Nederlandse provincies is het buitenland dagelijks dichtbij. Naar wie gaat uw stem op 17 maart 2021?

Stichting Geen Grens heeft alle programma's doorgevlooid en de grensland-visies van de partijen bijelkaar gezet in een Inventarisatie grensoverschrijdende programmapunten in de verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer d.d. maart 2021

Stichting Geen Grens deed afgelopen jaar aanbevelingen aan de politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma's voor 2021.

Waar blijft de euregionale Uit-Agenda?

Geen Grens roept bestuurders beide Limburgen op tot actie

Centrum van Maasmechelen

Culturele projecten in onze gemeenschappelijke regio zijn zelden echt euregionaal. Stichting Geen Grens vraagt provincie- en gemeentebesturen aan beide kanten van de Belgisch-Nederlandse grens om met elkaar te gaan praten. Zwengel de ontwikkeling van een euregionale uitgaansagenda aan!

Limburg (B) is bereidwillig, maar ziet haar mogelijkheden ingeperkt door een herschikking van bevoegdheden. Daardoor vallen grensoverschrijdende projecten niet meer onder de provincie. Dat blijkt uit het antwoord van Provincie Limburg (B)

De EGTS Euregio Maas-Rijn zet zich actief in voor euregionale samenwerking op cultureel gebied. De Euregio wijst creatieven in de culturele sector de weg naar een groot aantal initiatieven, fondsen en programma's waar zij een beroep op kunnen doen. Zie brief van EGTS Euregio Maas-Rijn over cultuuragenda.

De brief van Geen Grens is hier te lezen en te downloaden.

Hoe nu verder?

Reactie op Kader Internationalisering Prov. Limburg

Foto drieHandenpunt

Harry Welters formuleerde kanttekeningen bij het rapport Vernieuwend verbinden over de grenzen heen: Kader Internationalisering van de Provincie Limburg.

Hier te lezen en te downloaden.

Frans en Duits moeten terug in de Limburgse klas

Isolement dreigt door gebrek aan kennis

Iedere bewoner van de grensregio weet allang dat je met Engels niet ver komt bij de buren in Wallonië of Noordrijn-Westfalen. Maar leerlingen en studenten op alle niveaus van het Limburgse onderwijs komen nauwelijks meer in aanraking met Frans en Duits. Er zijn manieren om dat aan te pakken. Stichting Geen Grens heeft de talige situatie grondig onderzocht en komt met aanbevelingen: voor het onderwijs zelf, en voor de bestuurlijke inbedding en ambtelijke ondersteuning.

Lees hier de nota: Limburg en zijn buurtalen: een impuls is wenselijk! Aanbevelingen inzake het buurtalenonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs (15 pag., pdf)

Brede ambities GS Limburg: grensoverschrijdend verbinden

Wat de provincie concreet kan doen voor de internationalisering

Prov.Limburg en Geen Grens

Stichting Geen Grens heeft met belangstelling kennisgenomen van de provinciale nota ’Vernieuwend Verbinden over grenzen heen’ (28 april 2020). Het ontbreekt het bestuur van Nederlands Limburg niet aan ambities. Positief is ook het belang dat de provincie toekent aan het onderhouden van goede contacten met alle betrokkenen. Geen Grens is tevreden over het feit dat het centrale thema van de nota gericht is op het scheppen van verbindingen tussen mensen en organisaties over grenzen heen.

Voor de realisatie van de provinciale ambities heeft de Stichting Geen Grens een aantal concrete suggesties:

  • Substantieel beter grensoverschrijdend openbaar vervoer
  • Meer cultuursamenwerking (museumkaart, culturele hoofdstad, agenda)
  • Euregionaler onderwijs, van basisschool tot universiteit
  • Faciliteiten voor grenswerkers, ook de tijdelijke
Reactie van Stichting Geen Grens op Nota Internationalisering van GS Limburg NL

Limburg & Limburg

ANV: Corona als stresstest voor de inter-Limburgse samenwerking

ANV-logo

Door de pandemie-maatregelen veranderde de grens tussen Nederlands en Belgisch Limburg kortstondig in een ijzeren gordijn. Het Algemeen Nederlands Verbond vindt vier verklaringen waarom dat alles zo moeizaam verliep, en vraagt zich af: Hoe kan het beter?

Oudere berichten: in ons Nieuwsarchief -

Achtergrondfoto: Voeren (Rob Kievit, 2019)